Wyzwania w komunikacji

Do dobrej komunikacji z drugą osobą nie wystarczy wiedza o tym, jak różni się psychika kobiety od psychiki mężczyzny. Człowiek jest tak skomplikowaną istotą, że zajmowanie się komunikacją tylko i wyłącznie pod względem różnic płciowych zamyka drogę do dobrego porozumienwania się.

rozmowaBez względu na to czy jesteś kobietą, czy też mężczyzną masz swój indywidualny temeprament. Temperament jest zespołem cech psychicznych, które charakteryzują dynamikę emocjonalnego życia człowieka. Temperament to sposób zewnętrznego wyrażania uczuć i zachowania. To także wrażliwość na bodźce zewnętrzne, impulsywność. To wreszcie siła i trwałość reakcji emocjonalnych oraz tempo przebiegu procesów psychicznych.

Temeprament to zespół wrodzonych cech osobowości. Rodzimy się z tymi cechami, co oznacza, że mają one podłoże genetyczne. Ściśle zależą od właściwości systemu nerwowego i są uwarunkowane procesami biochemicznymi.

Cechy ulegają zmianom. Z jednej strony na ich zmiany wpływ mają przemiany fizjologiczne.  Z drugiej strony kształtowane są w procesie wychowania, pod wpływem doświadczenia życiowego, środowiska w jakim się przebywa. Tak dochodzimy do pojęcia osobowości.

Temperament będący zespołem piewrotnych cech osobowości nie podlega ocenie. To jaki kto z nas ma temperament nie jest ani dobre ani złe. Może nieść ze sobą szanse, jak i zagrożenia.

Jednej z pierwszych klasyfukacji temperamentów dokonał Hipokrates. Dopracował ją rzymski lekarz Galenus w II w. KLasyfikacja ta wyróżniała 4 podstawowe typy temperamentów:

- sangwinik

- choleryk

- melancholik

- flegmatyk.

Iwan Pawłow rosyjski laureat Nagrody Nobla wysunął tezę, że u podłoża różnic osobowości leżą właściwości układu nerwowego. Stwierdził on, że o indywidualnych cechach osobowości decyują dwa podstawowe procesy nerwowe - mianowicie - pobudzenie i hamowanie.

Jaki wpływ ma układ nerwowy na typ temepramentu możesz zobaczyć poniżej.

650px-Temperament[1]

Melancholik. Słowo pochodzi najprawdopodobniej od melanos - czarny i chole - żółć.Melancholika cechuje pesymistyczne, negatywne i lękliwe podejście do przyszłości, samego siebie oraz do spraw codziennych. Osobę o tym typie temperamentu cechują powolne, słabe, ale długotrwałe reakcje uczuciowe. Osoba taka może mieć często wątpliwości co do wykonanych przez siebei czynności. Przykładowo czy drzw są na pewno zamknięte, a kran zarkęcony. Trudności w podejmowaniu decyzji, brak wiary w siebie.

Melancholika cechuje wrażliwość na krytykę swojej osoby, skłonność do obrażania się, nerwowość i skłonność do zadumy. Melancholik jest spokojny i wyciszony. Lubi marzyć.

Choleryk. Słowo pochodzi od Chole - żółć. Stąd żółć go zalewa. Przeciwieństwo flegmatyka. Osoba pobudliwa, przejawiająca tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji. Osoba ta dysponuje dyżą energią żcyiową i aktywnością. Mocno przeżywa emocje. Cholerycy chcą dominować, a inne osoby mają im być uległe i uznawać ich ciężką pracę. Choleryk jest uparty, szybko reaguje, często żałuje zbyt szybko wypowiedzianych słów. Chcą działać i kierować. Często mogą pracować dla dobra grupy. Lubi organizować pracę innym. W momencie sprzeciwu może krzyczeć, wskazywać na kogoś palcem.

temperament

Sangwinik. Słowo pochodzi od sanguis - krew. Najbardziej ustabiulizowany typ charakteru. Sangwinika cechuje optymistyczne podejście do życia, otwartość na relacje interpersonalne, towarzyskość, bestroska. Lubi być w centrum zainteresowania. Jest osobą władczą i dominującą. Może się zdarzyć, że spogląda na innych "z góry". Potrafi przyciągać do siebie ludzi. Singwinik jest emocjonalny i spontaniczny, ma duże poczucie humoru. Jest energiczny, twórczy, szybko się odwzajemnia w dawaniu komplementów, które lubi przyjmować.

Flegmatyk. Słowo pochodzi od φλεγμη co oznacza śluz. Flegmatyk jest osobą pogodną, która potrafi się kontrolować. Jest zrównoważony emocjonalnie, zdystansowany, obiektywny w ocenie i obsewrwacji. relacje interpersonalne mogą być nacechowane nieufnością i chłodem. Flegmatyk potrafi poswięcić dużo czasu człowiekowi lub sprawie. Jest oddany. Lubi obserwować ludzi, potrafi współczuć. Najczęsciej wybiera pracę spokojną, bez konieczności narzucania sobie szybkiego tempa. Jest powolny w działaniu oraz zachowuje spokój nawet w trudnych sytuacjach.

Tak to wygląda w teorii.

Ale, co to ma wspólnego z komunikacją?

Weźmy pod uwagę rozmowę małżonków. Kiedy powstaje kwestia sporna. Jedna ze stron chce szybko dojść do rezultatów rozmowy. Przedstawia swoje za i przeciw i liczy na to samo ze strony partnera.

Partner tymczasem może potrzebować więcej czasu na zebranie myśli i na zastanowienie się nad swoimi uczuciami.

Nie branie pod uwagę rożnicy temperamentów może powodować, że pierwsza osoba będzie chciała jak najszybciej zakończyć rozmowę. Bo według jej mniemania nie ma już nic do dodania. A partner najwidoczniej nie ma ochoty romzawiać. Druga strona może się czuć niewsyłuchana i mieć poczucie, że jej zdanie się nie liczy.

Problemy pozostaną bez rozwiązania, a dodatkowo dojdą nowe. Te które wynikają ze złej komunikacji. Jeśli żyjesz w związku z partnerem o odmiennym temperamencie od Twojego skuteczna komunikacja może być wyzwaniem.

Co masz robić będąc w takiej sytuacji?

Kiedy szczere rozmowy nie wystarczają ucz się na temat temperamentów, a później wykorzystuj tą wiedzę w życiu. Najlepiej jeżeli obydwoje pogłebicie swoją wiedzę na ten temat.

O małżeńskich temperamentach przeczytasz tutaj.

Autor J.V.

Bibliogrfia:

"Małżeńskie temperamenty". Jerzy Grzybowski

Wikipedia

Grafiki - wykresy

Wikipedia

Zdjęcie:

http://www.sxc.hu, Autor: Ivan Petrov

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (3 votes cast)
Wyzwania w komunikacji, 7.0 out of 10 based on 3 ratings
Related Posts with Thumbnails

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*