Ubezpieczasz mieszkanie? … korzystaj z home assistancePosiadając  ubezpieczenie mieszkania lub domu większość  ubezpieczonych osób koncentruje się na rodzaju ubezpieczonego mienia i zakresie ochrony oraz sumach ubezpieczenia.

Jest to jak najbardziej odpowiedzialne podejście chroniące  dorobek, a jednocześnie dach nad głową.

Okazuje się, że mało kto pamięta,  o aktualnie oferowanych w  produktach mieszkaniowych  rozszerzeniach o usługi home assistance - czyli fachową pomoc w sytuacjach awaryjnych. W praktyce z serwisu tego mają prawo korzystać  wszystkie osoby zamieszkujące w ubezpieczonym  mieszkaniu lub domu.
Istotne jest, że  usługi te świadczone są w sposób ciągły przez 24h.

Dlatego podpowiadamy posiadaczom polis mieszkaniowych, że naprawdę warto zajrzeć do swojej polisy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia (O.W.U.), aby przypomnieć sobie, jaki jest zakres pomocy assistance.
W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia, home assistance jest bez składkowym rozszerzeniem ochrony podstawowych ryzyk ( murów ze stałymi elementami, ruchomości domowych) lub płatną opcją dodatkową.

W praktyce, w nagłych wypadkach, kiedy w ubezpieczonym lokalu dojdzie do awarii instalacji domowej, zalania, pożaru, kradzieży z włamaniem lub choćby zgubienia kluczy czy uszkodzeniu zamka w drzwiach wejściowych, zamiast na własną rękę poszukiwać fachowca, który wybawi z opresji wystarczy zgłosić telefonicznie zaistniała sytuację i jej skutki swojemu ubezpieczycielowi.

Posiadanie ochrony home assistance umożliwi bardzo szybką interwencję:

·        
szklarza

·        
elektryka

·        
ślusarza

·        
hydraulika

·        
specjalisty od urządzeń grzewczych i klimatyzacji

·        
specjalisty od sprzętu AGD

·        
specjalisty od sprzętu RTV

·        
inne

Oprócz pomocy organizacyjnej sprowadzenia fachowca z ubezpieczenia zostaną pokryte koszty dojazdu i robocizny specjalisty ( w towarzystwach występują różne limity kwotowe), ale trzeba dopłacić za koszty wykorzystanych materiałów.

Aktualnie większość  towarzystw ubezpieczeniowych w ramach home assistance po pożarze, powodzi lub katastrofie zorganizują lokal zastępczy ( najczęściej na okres do 30 dni) oraz przewiezienie pozostałego mienia i domowników do bezpiecznego miejsca.

Jeśli zdarzenie będzie miało miejsce podczas nieobecności domowników, to zostanie zorganizowana pomoc w formie dozoru mienia.


Niektóre towarzystwa pomogą także w sytuacji nagłego zachorowania. Zorganizują i pokryją koszty domowej wizyty lekarskiej (np. do 2 razy w ciągu roku). Natomiast, jeśli osoba dorosła nagle zachoruje lub ulegnie wypadkowi, to ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty opieki nad nieletnimi dziećmi lub nieporadnymi i niesamodzielnymi domownikami.

Usługa osobistego asystenta i doradcy CONCIERGE jest dostępna tylko w niektórych, najbardziej rozbudowanych wariantach serwisu domowego.

W ostatnich latach home assistance został wprowadzone także dość powszechnie, jako rozszerzenie produktów bankowych (kont lub kart – warto sprawdzić co posiadamy)

 

Okazuje się, że posiadacze polis mieszkaniowych jak uprawnieni do korzystania z home assistance i  posiadacze produktów bankowych w przeważającej liczbie przypadków nie korzystają z nich – zapominają o przysługującej im ochronie i wsparciu.

Zgłoszenia do towarzystw ubezpieczeniowych i banków jest na poziomie o wiele niższym od oczekiwanego. Badania klientów wskazuję, że przyczyną jest nie pamiętanie o możliwości skorzystania z tej opcji.

Z drugiej strony korzystający z tej pomocy są bardzo zadowoleni, a często wręcz zachwyceni. Cenią sobie, ze ktoś ich wspiera i częściowo wyręcza w stresowych sytuacjach, kiedy trudno nie stracić głowy.

Profesjonalna obsługa klientów dla wszystkich towarzystw świadczona jest przez kilka wyspecjalizowanych firm o zasięgu międzynarodowym, które zbudowały wszechstronny i sprawny serwis dla nagłych zdarzeń pojawiających się statystycznie często nie tylko w miejscu zamieszkania, ale także w okolicznościach podróży krajowych i zagranicznych wszystkimi środkami transportu.

 

Warto korzystać z sewisu home assistance, bo jest po to, aby ułatwiać  życie.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Related Posts with Thumbnails