Archiwa tagu: kobiety

Niebezpieczne praktyki poprawy samopoczucia

drink
Niczym nowym jest poszukiwanie odstresowania w piciu alkoholu.
W ostatnich latach zjawisko to dotyczy w coraz większym stopniu kobiet.
Kiedy zbyt wiele pracy zawodowej i spraw domowych zwala się na głowę poszukiwanie ukojenia jest przecież naturalne i potrzebne.
Czy zrobienie sobie drinka wieczorem, dla relaksu jest czymś złym.
Odpowiedź jest przecząca, o ile zdarza się to rzeczywiści sporadycznie, np. raz na miesiąc lub rzadziej. Można przyjąć, że taka częstotliwość jest raczej nieszkodliwa, o ile efektem nie jest wzrost negatywnych zachowań, takich jak agresja, czy autodestrukcja.

Odpowiedź jest niestety twierdząca, jeśli potrzeba lub chęć napicia się alkoholu zdarza kilka razy w tygodniu albo kilka razy w miesiącu. Nawet jeśli na chęci się kończy, to sygnał, żeby mieć się na baczności w tej kwestii.
Tłumaczenie sobie, że to nic takiego, tylko niewinny „lek” na zmęczenie, nadmierne napięcie lub doskwierającą samotność duchową, jest nieobce bardzo wielu osobom.
Jest szczególnie niebezpieczne dla kobiet, które jako żony i matki są fundamentem, cementem i siłą napędową praktycznie każdej rodziny. Poddawanie się działaniu alkoholu powoduje, że zaczyna odgrywać on co raz większą rolę, wywołuje bagatelizowanie ważnych spraw i obowiązków. Chwilowe poprawienie sobie humoru, trudno nawet nazwać drogą na skróty do rozwiązania problemu złego samopoczucia. Finalnie do zwykłych kłopotów i trudności dochodzi jeszcze obawa przed uzależnieniem, a czasem właśnie samo uzależnienie.
Dla własnego dobra, uspokojenia i ukojenia trzeba jednak szukać w innych formach, bo alkohol lubi wymykać się spod kontroli. Niestety czyni wtedy ogromne spustoszenia nie tylko w psychice, ale także w relacjach z najbliższymi, a często również w pracy.

Zamiast uciekać w alkohol o wiele sensowniej jest przyjrzeć się swoim problemom i porozmawiać o nich, najlepiej z kimś bliskim, kto może mieć jakiś udział w ich choćby częściowym rozwiązaniu.
Dla relaksu i poprawy samopoczucia bardzo wskazane jest wygospodarowanie czasu dla siebie i poświęcenie go swojemu hobby, albo np. aktywności fizycznej. W takich okolicznościach praktycznie każdy zapomina o doskwierającej codzienności, więc ładowanie akumulatorów dobrą energią jest skuteczniejsze.

Zawsze warto przemyśleć swoje postępowanie, zanim sięgnie się zupełnie bez okazji po drinka, lampkę wina lub piwo.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Kochane MAMY

mama i dziecko

Życie każdej kobiety zmienia się diametralnie wraz z przyjściem na świat pierwszego dziecka.
Chociaż wiele się o tym pisze, to dopiero kiedy staje się to faktem, kiedy kobieta staje się mamą doświadcza całą sobą, tego niezwykłego doznania.
Strach przed porodem i jego trudy odsuwają się całkiem na drugi plan, bo przecież teraz najważniejsze staje się dziecko – jego potrzeby, jego szczęśliwe dzieciństwo i przyszłość.

Miłość macierzyńska jest szczególnym rodzajem miłości, bo nic nie może jej zakłócić ani zakończyć.
Celem życia mamy jest troska o dobro i bezpieczeństwo swoich dzieci.
Dzięki tej miłości, uśmiechowi, wyrozumiałości płynącej z serca i rozumu mama jest ostoją wychowania dzieci rodzinnego życia, które kręci się wokół maleństw, maluchów, przedszkolaków, pierwszaków, uczniów i nastolatków. Potem kiedy dziecko usamodzielnia się mama przeżywa okres praktycznie nieustannego niepokoju i obaw, przed błędami okresu dorastania oraz przypadkowymi niefortunnymi, czy niebezpiecznymi zdarzeniami, których przyczyną bywa niedoświadczenie wyfruwającego w świat człowieka.
Jeśli jest on dziewczynką, to tez pewnie kiedyś będzie mamą.
Dobroć i wzór otrzymany w dzieciństwie najczęściej podświadomie przekłada się na rolę i zadania mamy, kiedy przyjdzie na to czas. Dopiero mając swoje dziecko rozumie się o wiele lepiej swoją mamę. Bycie mamą jest cudownym spełnieniem i nie zastąpi tego poczucia nic innego.

Wszystkiego najlepszego
z okazji Dnia Matki !
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Konwencja Rady Europy przeciwko przemocy

smutna
Bywa, że życie, przez które prowadził dywan z róż, w nie całkiem zrozumiały sposób zmienia się diametralnie w gorzkie pasmo smutku, zawodu i strachu.

Na całym świecie kobiety doznają nieodwracalnych krzywd w wyniku przemocy domowej.
Zastraszone nie bardzo znajdują siłę i odwagę do zdecydowanego przeciwstawiania się sytuacjom, z których wiele wręcz zagraża ich życiu.
Trzeba aby wiedziały, że prawo stoi po ich stronie i mają prawo żądać ścigania oraz karania swoich oprawców.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej podpisana w Stambule 11 maja 2011r. ma na celu zero tolerancji dla tych czynów oraz zobligowanie mężczyzn całego świata do równego traktowania kobiet i okazywania im szacunku.

Konwencja uznaje przemoc wobec kobiet za naruszenie praw człowieka i formę dyskryminacji i wprowadza nowe czyny do przestępstw karnych:
- przymusowe małżeństwo
- przymusowa aborcja
- przymusowa sterylizacja
- okaleczenie kobiecych genitaliów
- nękanie
Muszą je tak kwalifikować w swoim krajowym prawie wszystkie państwa sygnujące konwencję. Czyny te dokonywane są na świecie równie często, jak uznane już wcześniej za przestępstwa:
- przemoc fizyczna
- przemoc psychiczna
- przemoc seksualna
- molestowanie seksualne

Konwencja wyraźnie określa, że przemoc wobec kobiet, ani przemoc domowa nie jest prywatną sprawą, więc nie może chronić jej prywatność ani wstyd, szczególnie w sytuacjach kiedy jest popełniana na członkach rodziny, za zamkniętymi drzwiami mieszkania.

Konwencja obliguje państwa do stworzenia mechanizmów monitorowania podejmowanych rozwiązań prawodawczych i wykonawczych, tak aby uzyskać efekt długofalowej skuteczności.

Od każdego państwa wymagane są rzeczywiste działania w zakresie:

1. ZAPOBIEGANIA
- zmiana nastawienia, ról płci i stereotypów, które powodowały dotąd akceptowalność
przemocy wobec kobiet,
- szkolenie osób stykających się zawodowo z ofiarami,
- uświadamianie o istnieniu różnych form przemocy,
- uaktualnienie programów nauczania na wszystkich etapach edukacji o problematykę
przemocy wobec kobiet,
- współpracę organów administracyjnych i samorządowych ze społecznością krajową:
NGO, firmami, mediami.

2. OCHRONY
- dołożenie należytej staranności w zapewnieniu ofiarom potrzeb w zakresie
bezpieczeństwa,
- zorganizowania wyspecjalizowanych służb wsparcia i pomocy ofiarom i ich dzieciom
w zakresie medycznym, psychologicznym, poradnictwa prawnego,
- utrzymywania wystarczającej liczby schronisk,
- utrzymywania darmowych, całodobowych telefonów zaufania.

3. ŚCIGANIA
- zapewnienie uznania przestępstw zgodnie z konwencją i odpowiedniego ich karania
- eliminowanie jako niedopuszczalnych wszelkich usprawiedliwień czynów przemocy
z powodów kulturowych, religijnych, czy zwyczajowych,
- zapewnienia ofiarom dostępu do szczególnych środków ochronnych w trakcie śledztwa
i postępowania sądowego,
- zapewnienia i zorganizowanie systemu natychmiastowego reagowania, wzywania pomocy,
radzenia sobie z niebezpiecznymi sytuacjami.
Tyle mówią przepisy.

Wygląda na to, że warto przyjrzeć jak bliżej, jaki mamy stan realizacji postanowień konwencji i co na ten temat sadzą kobiety, które doświadczyły lub doświadczają przemocy.

Źródło: www.coe.int/conventionviolence

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)