Paszport dla dziecka, bez zgody drugiego rodzica

W związku z wakacyjnymi wyjazdami  wydaje się potrzebne poruszenie problemu wynikającego z braku dobrowolnej zgody jednego z rodziców na wydanie paszportu niepełnoletniemu dziecku.
Zaskakująco często dzieje się tak, gdy małżeństwo lub związek jest w trakcie rozpadu, a także po orzeczeniu rozwodu.
Według obowiązujących przepisów prawa do złożenia wniosku o paszport dla osoby niepełnoletniej, do osobistego stawiennictwa w urzędzie paszportowym oprócz zainteresowanego wymagana jest obecność obydwojga rodziców (jeśli nie odebrano im praw rodzicielskich).
Jeśli nie jest to możliwe, co często zdarza się, kiedy jeden rodzic odmawia swojej zgody, prawo przewiduje procedurę wnioskowania o paszport za zgodą sądu rodzinnego wyłącznie przez jednego rodzica w obecności dziecka.
Aby dopełnić formalności rodzic zwracający się do sądu z WNIOSKIEM o podjęcie decyzji w ważnych sprawach rodziny występuje pisemnie do właściwego Sądu Rejonowego ( Wydział Rodzinny i Nieletnich) z uwzględnieniem następujących kwestii:

·        
rodzic jest WNIOSKODAWCĄ-podaje, więc swoje dane
wraz z adresem.

·        
przedmiotem WNIOSKU jest prośba o wyrażenie przez Sąd zgody na wydanie paszportu syna/córki /-należy podać dane wraz z nr pesel oraz czy dziecko jest ze związku małżeńskiego, czy partnerskiego

·        
uzasadnienie obejmuje informację o odmowie drugiego rodzica – należy podać jego dane wraz z ostatnim znanym adresem

·        
uzasadnienie powinno zawierać powody, dla których wydanie paszportu konieczne jest z uwagi na dobro dziecka – jeśli dziecko wcześniej posiadało paszport, który utracił ważność należy to podać, ewentualnie także gdzie wcześniej dziecko wyjeżdżało zagranicę, z kim na jak długo i w jakich celach/okolicznościach

·        
w zakończeniu WNIOSKU dobrze podkreślić, że posiadanie paszportu przez dziecko jest niezbędne dla stwarzania mu warunków do prawidłowego rozwoju i dostarczania bodźców poznawczych oraz edukacyjnych, jakie niosą zarówno wyjazdy turystyczne, odwiedzanie rodziny lub znajomych zamieszkujących zagranicą, uczestniczenie w obozach rekreacyjnych i językowych.

·        
załączyć: Odpis WNIOSKU oraz odpis akt urodzenia dziecka / skrócony, jeśli dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego lub „zupełny”, jeśli dziecko pochodzi ze związku partnerskiego.
UWAGA – składając wniosek ODPIS aktu urodzenia w USC należy podać, w jakim celu jest pobierany / dla procedur Sądu Rodzinnego odpisy wydawane są bezpłatnie/

Wniesienie WNIOSKU do Sądu Rejonowego nie wymaga wnoszenia żadnych kosztów przy składaniu, dopiero przed rozprawą pobierana jest opłata 40 zł.
Z zasady Sąd wyznaczy termin rozprawy, na który oprócz WNIOSKODAWCY zostanie wezwany także drugi rodzic, ponieważ Sąd chce poznać przyczyny nie zgadzania się na wyrobienie paszportu dziecku.

Jak można łatwo się domyślić, prawie w 95% przypadków, w odpowiedzi pada zarzut i obawa, przed emigracją drugiego rodzica wraz z dzieckiem. Na ogół, jest to zwyczajnie zaognianie konfliktów istniejących pomiędzy rodzicami, z niskich pobudek uprzykrzania życia i stwarzania trudności.

Na podstawie uzasadnienia pisemnego we WNIOSKU oraz ustnego, który zwykle ma możliwość przedstawić WNIOSKODAWCA podczas rozprawy, Sąd podejmuje decyzję.
Nadrzędnym celem jest dobro i interes dziecka.
Wobec tego „prawie zawsze” Sąd wydaje zgodę, bo w dzisiejszych czasach, trudno sobie wyobrazić, że dziecku można „bezpodstawnie” ograniczać zwiedzanie krajów, miast, zabytków, pogłębiania znajomości języków, czy choćby przyjemność dalekiego podróżowania samolotem, promem, statkiem, koleją, czy samochodem.
Mając zgodę Sądu, dalsze działania to już nie problem. Rodzic wraz z dzieckiem udaje się do Wydziału Paszportowego, właściwego dla miejsca zameldowania dziecka. Zgoda Sądu zastępuje obecność i zgodę drugiego rodzica. Tak, więc kompletem dokumentów wymaganych przy złożeniu wniosku o paszport dla dziecka jest:
a/ wypełniony formularz wniosku paszportowego
b/ zdjęcie wg ustalonego formatu
c/ zgoda Sądu na wydanie paszportu dziecku
c/ odpis aktu urodzenia dziecka / „skrócony” lub „zupełny” wg wyżej opisanej zasady
d/ dowód osobisty rodzica
e/ opłata paszportowa w znaczkach skarbowych / w zależności od wieku dziecka z prawem do 50% zniżki po okazaniu legitymacji szkolnej/
Warto podkreślić, że dla dzieci powyżej 13 lat, których podróże będą ograniczały się do krajów UE nadal wystarczającym rozwiązaniem jest wyrobienie dowodu osobistego zamiast paszportu.
Oznacza to ominięcie wyżej opisanej procedury sądowej, ponieważ aby wyrobić dowód osobisty wystarczy wniosek złożony przez dziecko w obecności jednego z rodziców/ lub przedstawiciela ustawowego.
Pamiętajmy również, że w przypadku podróżowania dziecka po opieką osoby innej niż rodzic/opiekun prawny, wymagane jest okazywanie notarialnie poświadczonego oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody.

 Miejmy nadzieję, że znajomość przepisów i praw wynikających z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zachęci zakłopotanych bezsilnością, samotnych rodziców do szybkiego podjęcia koniecznych kroków, aby dzieci miały jednak możliwość skorzystania z wymarzonych, wakacyjnych atrakcji w obcych krajach.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.8/10 (6 votes cast)
Paszport dla dziecka, bez zgody drugiego rodzica, 8.8 out of 10 based on 6 ratings
Related Posts with Thumbnails

3 komentarze do “Paszport dla dziecka, bez zgody drugiego rodzica”

 1. Mam takie pytanie: jeśli dziecko wyjeżdża za granicę pod opieką innej niż rodzic osoby, to czy potrzebne jest jakieś pisemne upoważnienie tej osoby?

  Chodzi o to, czy nie będzie kłopotów podczas formalności i kontroli na lotnisku?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
 2. Podróżowanie w krajach UE nie rodzi na ogół żadnych komplikacji.

  W przypadku wyjazdów za wschodnia granicę oraz poza UE najlepiej podróżować z potwierdzoną notarialnie pisemną zgodą obojga rodziców.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
 3. A jeżeli drugi rodzic nie stawi się na rozprawę?
  I ile trwa oczekiwanie na tą rozprawę i zgodę sądu?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*