Jak dążyć do osiągnięcia spokoju wewnętrznego? – cz. 1

       Chyba każdy z nas, co jakiś czas mówi sobie „pragnę tylko spokoju”. To chęć uwolnienia się od mniejszych i większych trosk oraz od życiowych problemów skłania nas do takich myśli i słów.
Trzeba zacząć od zastanowienia się, co sprawia nam dużo trudności i jakie działania, postępowanie oraz zachowanie pomoże lepiej radzić sobie z codziennością.

       Może warto stanąć obok samego siebie, aby spojrzeć na siebie, codzienność i otoczenie, w którym żyjemy, aby zdiagnozować swoją sytuację bardziej obiektywnie.

Być może tutaj tkwi klucz do skutecznego otwarcia zamykających się uporczywie drzwi, które ograniczają napływ świeżości, radości i satysfakcji z życia. 
Uświadomienie sobie, w jak dużym stopniu sami jesteśmy odpowiedzialni, a nawet winni pojawiającym się lub trwającym problemom jest etapem niezbędnym do zaplanowania, a następnie wprowadzenia w swoim życiu zmian.

       Okazuje się, że dla wielu osób, niezależnie od wieku i płci bardzo istotne i silnie oddziałujące na codzienność oraz brak wewnętrznego spokoju jest uczucie nienawiści.
Jedni mówią o tym otwarcie, a inni skrywają nienawiść w głębi siebie. Odczuwanie nienawiści, niezależnie od jej genezy powoduje stan silnego zdenerwowania i skupiania się na kreowaniu różnorodnych okoliczności uzyskiwania odwetu. Negatywne emocje pojawiają się cyklicznie i trwają krócej lub dłużej, jednak zawsze zabierają tak cenny w życiu czas. Powodują także niezdrowe dla organizmu podwyższenie ciśnienia krwi, tętna oraz utratę energii życiowej.
Można pokusić się o stwierdzenie, że przeciwieństwem nienawiści są tolerancja i asertywność.

W ujęciu socjologicznym postawa tolerancyjna, to poszanowanie poglądów, zachowań i cech innych osób oraz ich samych. W ogólnym pojęciu jest ona pokrewna postawie asertywnej, ponieważ oznacza otwarte, obiektywne i mało krytyczne podejście do odmiennego od własnego postrzegania spraw lub świata. Asertywność w ujęciu psychologicznym jest natomiast umiejętnością posiadania i wyrażania własnego zdania i emocji ( odrębnych, odmiennych) bez naruszania granic praw innych osób.
Dążąc do spokoju wewnętrznego spójrzmy na siebie i odpowiedzmy na pytanie czy jesteśmy tolerancyjni?

… czy asertywni? 
Negatywna odpowiedź będzie miała ścisły związek z oceną jak dużą część życia, czasu i uwagi zajmuje nam nienawiść. To drogowskaz, co stoi na przeszkodzie w osiągnięciu wewnętrznego spokoju.
Pozytywna odpowiedź jest sygnałem, że zwalczanie nienawiści nie powinno być specjalnie trudne, wymaga jednak konsekwencji i wytrwałości.

Znikająca nerwowość w myśleniu i zachowaniu będzie jednym z pierwszych objawów uspokojenia, ale w różnych przypadkach trwałe osiągnięcie spokoju wewnętrznego wymaga zróżnicowanego czasu.
To stan zdecydowanie korzystniejszy dla sprawnego i rzeczowego myślenia, a więc również do poszukiwania rozwiązania istniejących problemów i podejmowania sensownych decyzji.

c.d.n.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Related Posts with Thumbnails