Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Wniosek kredytowy składany przez kilku kredytobiorców ma większe szanse na zaakceptowanie w banku niż samodzielny wniosek kredytobiorcy. Najczęściej z tego typu sytuacją mamy do czynienia przy ubieganiu się o kredyt przez małżonków. Banki przychylniej patrzą na ich starania o kredyt i biorą pod uwagę dwa źródła dochodu kredytobiorców. Szybciej udzielą kredytu małżeństwu niż dwóm osobom żyjącym w nieformalnym związku. Co jednak stanie się z kredytem, jeśli dojdzie do rozwodu?
money-1239287-1279x1378

Małżonkowie odpowiedzialni za wspólne zobowiązania

Dla banku nie ma większego znaczenia to, czy kredytobiorcy pozostają w związku małżeńskim, czy rozwodzą się. Jeśli będąc w związku małżeńskim zaciągnęli kredyt, to nawet po rozwodzie pozostaną współkredytobiorcami. Podział majątku po rozwodzie ogłoszonym przez sąd nie dotyczy wspólnie zaciągniętych długów i zobowiązań. Kredyt hipoteczny i jego spłata będą ciążyły solidarnie na obu byłych współmałżonkach. Jak w takim przypadku będzie odbywała się spłata długu?

Skutki rozwodu dla spłaty kredytu

Nawet jeśli małżonkowie zaciągnęli wspólnie kredyt, a później się rozwiodą, nie oznacza to, że istnieje konieczność wprowadzania jakichkolwiek zmian w umowie kredytowej. Małżonkowie mają status dłużników solidarnych wobec banku, dlatego kredytodawca może domagać się spłaty długu od każdego z małżonków lub od każdego z osobna. Spłata długu przez np. męża zwalnia automatycznie z tego zobowiązania żonę. Bank zabezpiecza swoje interesy uwzględniając w umowie kredytu hipotecznego, że w razie rozwodu może dochodzić swoich roszczeń od każdego z byłych małżonków.

Może dojść również do przejęcia długu, według artykułów 519-526 Kodeksu cywilnego. Jeden z byłych małżonków może przejąć dług byłego małżonka, ale potrzebne są na to zgody banku i wspomnianego byłego małżonka. Skutkuje to podpisaniem do umowy kredytowej stosownego aneksu.

Nieuczciwe praktyki banku

W przypadku, gdy w stosunku do byłych współmałżonków bank stosuje nieuczciwe praktyki, wówczas małżonkowie mogą przystąpić razem do pozwu zbiorowego przeciwko niemu. Są dwoma kredytobiorcami i zgodnie z prawem mogą wejść w skład podgrupy w grupie poszkodowanych w pozwie zbiorowym, który może zostać przygotowany m.in. przez organ zajmujący się takimi sprawami. Takim podmiotem jest Fundacja Ochrony Zbiorowej.  Pozew zbiorowy bank musi podjąć i wystąpić w roli oskarżonego w sądzie w postępowaniu cywilnym. Powodów reprezentuje wybrany reprezentant, a do pozwu zbiorowego musi dołączyć co najmniej 10 osób, z czego może powstać 5 podgrup, po minimum 2 osoby każda, w których dochodzi się roszczeń tego samego rodzaju.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Related Posts with Thumbnails

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*