Bez czego nie da się być szczęśliwym?


Kiedy składamy sobie życzenia często wymieniamy:

Pomyślność, zdrowie, pieniądze, pociechę z dzieci, powodzenie w życiu zawodowym.
Każde z nich składa się na szczęście.
Jednak jest też jednak jedna ważna rzecz, którą w życzeniach pomijamy.
Nie wystarczy bowiem być bogatym, by być szczęśliwym, a powodzenie w pracy i ogólno pojęta pomyślność nie będzie bez tej jednej rzeczy możliwa.
Tak bardzo gonimy w życiu za „szczęściem”, że o tym zapominamy. Ba, czasem nawet niszczymy. Niestety w większości przypadków nieświadomie. A potem sami za to płacimy wysoką cenę.
Nie jest się w stanie bez tego mieć prężnie działającego biznesu, kochającej się rodziny, ani nawet satysfakcji z posiadanego bogactwa.
Kluczem do odczuwania szczęścia są ludzie nas otaczający i nasze relacje z nimi. Fakt na ile te osoby nas wspierają, czy dzielą z nami nasze radości i smutki.
Żaden szef nie będzie dobry bez wspierającego go zespołu, ani żaden człowiek nie będzie szczęśliwy, jeśli nie będą go otaczać dobrzy ludzie.
„Człowiek człowiekowi wilkiem” szczególnie jeśli przez wiele lat nie można było sobie zaufać. Chcemy to przyznać, bądź nie, ale: Miała na nas, albo na naszych rodziców wpływ atmosfera panująca w ostatniej epoce. Rzadko jesteśmy na siebie otwarci i rzadko chcemy sobie pomagać. Wielu sąsiadów nie wspiera się nawzajem, a to właśnie jakość ich relacji ma istotny wpływ na poziom szczęścia jaki odczuwają.
Podobnie jest w związku dwojga ludzi. Kiedy się wspierają łatwiej przychodzi im radzenie sobie z przeciwnościami losu i czują się kochani i szczęśliwi. Kiedy para sobie nie ufa, kiedy partnerzy sobie zazdroszczą cała energia ładowana jest w walkę z partnerem bądź obronę przed nim.
W relacjach zawodowych bywa podobnie. Kiedy pracownik cieszy się wsparciem otoczenia zajmuje się pracą, kiedy tego wsparcia nie ma czuje się niepewnie. Zamiast skupiać się na pracy zastanawia się nad kolejnym ruchem przeciwnika.
Jakość relacji z innymi wpływa na dobre samopoczucie i przekłada się na jakość życia.
Szanujmy się i kochajmy nawzajem, a będziemy o niebo szczęśliwsi.

Powodzenia.

Jolanta

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Konkubinat na co dzień


Konkubinat jest związkiem partnerów płci przeciwnej, czyli wspólnym życiem bez ślubu.
W polskim prawie nie jest usankcjonowane „zarejestrowanie” konkubinatu. Nie ma również uregulowań prawnych pomiędzy konkubentami, pomimo ze w praktyce bardzo często relacje i tworzenie wspólnego gospodarstwa domowego trwa latami w harmonii i miłości. W świetle prawa konkubina i konkubent są dla siebie obcymi osobami.
Może nie wszyscy, także osoby żyjące w konkubinacie wiedzą lub zdają sobie sprawę z kilku istotnych kwestii związanych z tą popularną w ostatnim dziesięcioleciu formą pożycia:

- dzieci- przyjście na świat potomstwa nie powoduje domniemania ojcostwa, wobec czego wskazane jest uznanie, przez złożenie przez ojca oświadczenia w USC w trakcie procedury zgłaszania urodzenia dziecka. Potrzebne jest wyrażenie zgody przez matkę dziecka na uznanie ojcostwa. Ustalenie ojcostwa może w razie konieczności być dochodzone na drodze sądowej, przy czym z powództwem może wystąpić tak samo matka, jak ojciec.
-prawa dzieci ze związków konkubenckich są takie same jak dzieci zrodzonych ze zwiazkow małżeńskich.

Ponadto:
-nie ma utrudnień ani ograniczeń w codziennych sprawach dot. odbierania przesyłek pocztowych i kurierskich, przekazów pieniężnych - prawo do odbioru jest powiązane i uzależnione od wspólnego zamieszkiwania.
- w sytuacjach związanych ze zdrowiem nie ma różnicy statusów małżonków i konkubentów, tak samo pacjent wyraza zgodę na udzielanie informacji przez lekarzy tym osobom.
- brak wspólnoty majątkowej łącznej oraz możliwości korzystania z przywileju wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- konkubenci nie są zobowiązani wzajemnie do alimentów
- brak dostępu do korzystniejszych stawek podatku od spadku i darowizn określonych dla I i II grupy podatkowej,
- nie następuje ustawowe dziedziczenie po sobie,

Wg danych GUS liczba osób żyjących w konkubinacie stale rośnie.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Być kobietą i mamą

Autorem artykułu jest Tomasz Merda

Oрróсz nieрrzesрanусh noсу z рowodu рoсieсhу, sen z oсzu młodусh mam sрędza szуbki рowrót do sуlwetki sрrzed сiążу. Trudno zmobilizować się do ćwiсzeń i zaсhowania odрowiedniej dietу, kiedу każda wolna сhwila to luksus. Można jednak oрiekująс się naszуm maluсhem zadbać również o siebie.

Wiele mówi się o tуm, że dobra mama to szсzęśliwa mama, a według najnowszусh trendów również zadbana i zadowolona z siebie kobieta. Рrzуkładem tego mogą bуć olśniewająсe młode mamу ze świata show biznesu takie, które namawiają do nowego sрojrzenia na maсierzуństwo.

Konieс jedzenia za dwoje

Zdrowe odżуwianie i odрowiedni dobór сodziennej dietу рełnią znaсząсą rolę zarówno
w trakсie сiążу, jak i рo urodzeniu dzieсka. Jeśli jesteśmу w trakсie karmienia рiersią,
a сhсemу zaсząć się odсhudzać - musimу рamiętać, że brak niektórусh witamin
i składników mineralnусh może negatуwnie wрłуnąć na zdrowie (niższa redukcja stresu ) nasze i noworodka. Dlatego leрiej zamiast głodówek wрrowadzić w żусie bardziej zbilansowaną dietę. U mam starszусh dzieсi сzęstуm błędem jest dojadanie рosiłków рo dzieсiaсh. Niewinne рrzekąski kilka razу dziennie są źródłem zbędnусh kalorii. Рroblem stanowi również zaсhowanie рrzуzwусzajeń z okresu сiążу, kiedу aрetуt na wуsokokalorусzne рotrawу сzу słodусze w środku noсу bуł w рełni usрrawiedliwionу. Сiastka i słodусze leрiej jest zastąрić zdrowуmi waflami rуżowуmi w gorzkiej сzekoladzie lub extra сienkimi waflami z kokosem, które można сhruрać razem
z dzieсkiem w domu i na sрaсerze. Same рrzekąski nie dostarсzą nam wszуstkiсh składników odżуwсzусh, dlatego należу рamiętać o zjedzeniu сieрłego obiadu. Im bardziej urozmaiсona dieta, tуm leрiej odżуwionу organizm, a сo za tуm idzie więсej energii do zabawу z dzieсkiem. Natomiast międzу рosiłkami bez wуrzutów sumienia możemу рrzegrуzać naturalne , wуsokobłonnikowe сhruрki zbożowe, które zwiększają metabolizm i dobrze smakują.

Szрilki kontra рieluszki

Większość maluсhów nie рozwala swoim mamom рrzesрać сałej noсу. Warto jednak рamiętać, że im więсej сzasu рoświęсimу na regeneraсję organizmu, tуm leрsza będzie nasza рrzemiana materii. Sen znaсząсo wрłуwa również na nasz wуgląd odрręża сiało, jest najleрszуm kosmetуkiem dla сerу - сzуni ją bardziej рromienistą, oraz włosów, które regeneruje i odżуwia. Bуć może warto rozważуć wsрólną drzemkę z dzieсkiem w сiągu dnia, a сzęść obowiązków domowусh odłożуć na рóźniej. Рamiętajmу, abу mobilizować naszусh рartnerów do wsрólnej oрieki nad dzieсkiem. Dzięki temu zуskamу сzas na małe рrzуjemnośсi, jak сhwila z książką, relaksująсa kąрiel сzу sрotkanie ze znajomуmi. Рielęgnowanie kontaktów towarzуskiсh ma wрłуw na nasze samoрoсzuсie. Rozmowу niezwiązane z wусhowуwaniem dzieсi są dobrуm sрosobem na odreagowanie сodziennego stresu. Dodatkowo, рlanująс wуjśсie do klubu сzу restauraсji, рoświęсamу сzas swojemu wуglądowi układamу włosу, robimу makijaż, dobieramу odрowiedni strój. Warto рamiętać, że urodzenie dzieсka nie oznaсza konieсznośсi rezуgnaсji ze swoiсh uрodobań i рasji. Maсierzуństwo рowinno bуć insрiraсją do zmian na leрsze, a nie сiągłуm zaniedbуwaniem siebie usрrawiedliwianуm brakiem сzasu. Dobra organizaсja сzasu i odrobina silnej woli wуstarсzą, bу, рełniąс rolę dobrej mamу, сzuć się jednoсześnie рiękną kobietą.

---

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Piękna jesień dla zakochanych
Tak piękna jest tegoroczna jesień, że nie sposób tego nie zauważyć. Może warto skorzystać z wciąż ciepłych i pogodnych dni, aby spędzić wspólny, romantyczny weekend w malowniczym miejscu w otoczeniu natury. Nawet chłodniejszy lub pochmurny dzień wspaniale nadaje się na spacerowanie w poczuciu miłości i bliskości. Tak cudowne może być delektowanie się ciszą, niezmąconą obecnością dzieci lub innych osób, z których obecność wpisana jest na stałe w nasze otoczenie. Przebywanie sam na sam oraz brak pośpiechu skłania do szczerych rozmów i wyznań. To również świetna okazja do okazywania wzajemnej czułości i zainteresowania, a także do wspominania innych pięknych chwil wspólnego życia.

Nie wolno mieć skrupułów, kiedy decyzja o takim wyrwaniu się z codzienności wymaga pozostawienia dzieci pod opieką dziadków lub innych osób z rodziny. Z pewnością będą pod dobrą opieką i nie ma to na nie żadnego złego wpływu.

To rodzicom potrzebny jest relaks i oderwanie od codzienności, żeby w pełni sił stawiać czoło wyzwaniom dzisiejszych czasów i odpowiedzialności. Dla partnerów nawet krótkotrwały „wypad” jest odejściem od rutyny, w której łatwo zagubić tkliwość i czułość w natłoku codziennych obowiązków.
Wzajemne dbanie o swoje uczucia i odczucia jest wyrazem szacunku.
Kochać, to znaczy chcieć dla wybranej osoby wszystko co najlepsze. Niekoniecznie i nie dla wszystkich dobrym miejscem na wspólny weekend będą atrakcje w SPA- wiele par doceni zwyczajną leśną głuszę 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem

Autorem artykułu jest Krzysztof Dmowski

Każdy z nas zna opowieść o Dżinie z lampy, której wyczyszczenie sprawia, że pojawia się jej mieszkaniec. Podobnie opowieść z złotej rybce. W każdej z tych bajek trzeba zrobić coś najpierw, żeby coś otrzymać.

Każda legenda zawiera w sobie nieco prawdy. Dżin z lampy pojawia się po jej wyczyszczeniu, co właściwie ukazuje nam obraz rzeczywistości. Lampa musi zostać wyczyszczona. Złota rybka chce być wypuszczona, żeby spełniła życzenie. Czyli najpierw musi wyjść coś z nas, żeby mogło coś zaistnieć. Wyczyszczenie lampy można porównać z oczyszczeniem samego siebie, bo taki Dżin jest w każdym z nas. Podobnie złota rybka nie chce pozostawać więziona, tylko pragnie wolności. Taka wolność jest oczywiście daniem czegoś z siebie innym.

Problem wielu ludzi polega na tym, że potrafią spełniać swoje życzenia, ale nie potrafią wyrażać swoich życzeń. Jak może spełnić się czyjeś życzenie jeżeli nie zostało właściwie wypowiedziane? Jeżeli sięgniemy pamięcią wstecz możemy zauważyć, że wiele razy osiągnęliśmy cel i otrzymaliśmy coś lepszego niż to, o co prosiliśmy.

Za jakiś czas ma nadejść jakieś wydarzenie, które intensywnie przeżywasz. Wyobrażasz je sobie w sposób dla siebie najlepszy, a kiedy do niego dochodzi wszystko stało się zupełnie inaczej. Dlaczego tak się dzieje?

W jakiś nieokreślony sposób potrafimy wyrażać swoje życzenia w krytycznych chwilach, ale w normalnych sytuacjach większość życzeń się nie spełnia. Pewne rzeczy uwarunkowane są terminami, zaś nasze życiowe pragnienia nie posiadają terminów realizacji. Potrafimy szybko czymś się zniechęcać, jeżeli po krótkim czasie nie otrzymujemy tego czego pragniemy, a potem tłumaczymy to sobie na różne sposoby.

Często racjonalizm nie pozwala realizować naszych marzeń. Występuje wiele przekonań i negatywnych heterosugestii, które nie pozwalają nam osiągać naszych planów. Pomiędzy zwyczajną myślą, wyobrażeniem sytuacji, a osiągnięciem spełnienia jest duża różnica. Gdyby każda myśl została spełniona natychmiast, wówczas nie mógłby panować porządek. Dlatego realizacji marzeń trzeba się nauczyć. Przede wszystkim unikać werbalnych komend, na temat rzeczy, których nie chcemy, bo one się zrealizują za jakiś czas i popsują nasze marzenie w trakcie jego spełnienia.

Realizacja życzenia rozpoczyna się od myśli, potem tej myśli należy nadać właściwe emocje, podobnie jak w voodoo, które wcale nie potrzebuje laleczki do krzywdzenia innych, bo robimy to myślami. Mamy dziś tak wielką wiedzę i wielkie możliwości, że możemy dokonać właściwie wszystkiego, ale najpierw musimy się oczyścić i zacząć robić coś dla innych nie oczekując zapłaty, bo właśnie inni mogą pomóc w realizacji naszych życzeń. Nigdy nie wiadomo jest jak zrealizuje się nasze życzenie, ani jakie środki zostaną użyte do realizacji lub kto będzie głównym wykonawcą.

---

Krzysztof Dmowski
http://www.kdpowiesci.republika.pl/

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Bezpieczna rodzina – świadomość finansowa

Trudne sytuacje zdarzają się w życiu każdej rodziny. Zwykle w mniejszym lub większym stopniu mogą wiązać się z pogorszeniem sytuacji finansowej.

Poszukując rozwiązania trzeba zachować czujność i nie poddawać się presji chwili lub panice.

Funkcjonujące od lat, a w dzisiejszych, słabszych ekonomicznie czasach wręcz kwitnące instytucje parabankowe doskonale wtopiły się w rynek usług finansowych. Kuszą we wszystkich formach reklamowych łatwym dostępem do pieniędzy lub obietnicą dużych zysków, więc znajdują się wciąż klienci, którzy choć nie w pełni świadomi ulegają i zawierają mało korzystne dla siebie umowy.

Radzimy nie sugerować się treścią ani intensywnością reklam telewizyjnych, radiowych, ani internetowych - natomiast podejmowanie decyzji poprzedzić szczegółowym zapoznaniem się z warunkami i zasadami oferty i umowy z parabankiem. Przestrogą niech będzie opublikowany przez bankier.pl artykuł "Provident: kliencie płać, nie spłacaj" oraz wciąż aktywne komentowanie pomimo upływu czasu.

Warto podkreślić, że zaostrzania kryteriów udzielania pożyczek i kredytów konsumpcyjnych stosowane przez banki mają uzasadnienie ekonomiczne w pogarszającej się sytuacji na rynku pracy oraz w obszarze makrogospodarki polskiej i ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Wobec tego każda osoba i rodzina ubiegająca się o pożyczkę lub choćby chwilówkę w parabanku powinna mieć się na baczności, zarówno przystępując do rozmów w sprawie złożenia wniosku o pożyczkę, jak również w momencie podpisywania umowy.

Przy braniu pożyczki warto też zastanowić się nad całkowitym kosztem zaciągniętego kredytu. Czasem nowe za szybko kupione meble mogą nas sporo kosztować. Robiąc podsumowanie kosztów całkowitych i rat odsetek jakie przyjdzie nam płacić - powinno się wziąć pod uwagę inne rozwiązania. Skoro i tak koszt odsetek będziemy ponosić z własnego portfela, czemu nie zacząć je przed zakupem odkładać na bok (wypróbuj kurs oszczędzania ). Niejednokrotnie wystarczy zrobić podsumowanie wydatków, by znaleźć te z nich, z których jesteśmy w stanie zrezygnować.
A skoro już decydujemy się na nowe sprzęty AGD to wybierajmy te, dzięki którym na przyszłość zaoszczędzimy - opis produktów znajdziesz we wsponianym kursie, lub jednej z publikacji: http://www.partnerstwo.informativo.pl/info/budzet-domowy.html, http://www.partnerstwo.informativo.pl/info/madry-dom.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Miłość czy zauroczenie — jak odróżnić?

Autorem artykułu jest Tomasz Adam Palacz

Zakochali się od pierwszego wejrzenia, to prawdziwa miłość, straciła głowę z miłości... Te i inne wyrażenia związane z miłością często słyszymy od znajomych, rodziny. Uczucie zakochania jest wszechobecne. A czy tak naprawdę wiemy, czym jest miłość? Co sprawia, że wolimy jedną osobą od innej?
Definicji słowa miłość jest mnóstwo. Według słownika języka polskiego PWN jest to uczucie skierowane do osoby lub przedmiotu wyrażające się w pragnieniu dla nich dobra, szczęścia i zachowania ich istnienia. Czy to prawda? Myślę, że każdy z nas ma własną definicję tego skomplikowanego uczucia, które trudno przyporządkować do jakiejkolwiek kategorii. Jest wiele rodzajów miłości, ale dzisiaj chcę napisać o miłości pomiędzy kobietą a mężczyzną.

Poznajemy osobę, która nam się podoba, chcemy z nią nawiązać dalszy kontakt, ale czasami naprawdę mocno musimy się nagimnastykować, aby wykonać skuteczny podryw. Po czasie zaczynamy być ze sobą. Pojawia się namiętność i pożądanie — uczucia towarzyszące początkowej fazie związku. Czujemy „motylki w brzuchu”, widzimy świat przez różowe okulary, a wszystkim wokół mówimy, że jesteśmy zakochani do szaleństwa. To niesamowite uczucie kończy się po kilku miesiącach, aby ustąpić miejsca fazie zaangażowania. Jeśli jesteśmy ze sobą dłużej i czujemy, że nasz związek to coś poważnego, zaczynamy inaczej postrzegać miłość. Troszczymy się o siebie, pomagamy w rozwiązywaniu problemów, a zamiast namiętności pojawia się stabilizacja. Ale pamiętajmy, że w tym momencie nie możemy popaść w rutynę, aby nie zniszczyć tego, co było dawniej. Warto od nowa podsycać emocje w związku, sprawiać partnerowi/partnerce małe niespodzianki, wprowadzić drobne zmiany w sypialni.

Kolejną sprawą jest rozpoznanie, czym różni się zauroczenie od miłości. Otóż zauroczenie jest chwilowym stanem zakochania, który szybko mija i nie zastawia śladu w naszym sercu. Miłość natomiast to długotrwały proces w psychice. Pojawia się stopniowo i trwa dłuższy czas. Aby powiedzieć komuś, że go kochamy, musimy być tego pewni. Takich deklaracji nie można mówić pochopnie, bez zastanowienia, ponieważ słowa „kocham Cię” zobowiązują nas do wierności, odpowiedzialności, zaufania. Tym uczuciem nie da się darzyć przypadkowej osoby poznanej kilka dni temu w klubie.

Co sprawia, że zakochujemy się właśnie w tej, a nie innej osobie? Na to pytanie niestety nie znam odpowiedzi i myślę, że nigdy nie poznam. Może jest to przypadek, może ugodzenie strzałą Amora, może zbieg okoliczności? Ile osób, tyle teorii. Naukowcy uważają, że zakochujemy się w osobach, które są do nas podobne i właśnie je uważamy za najbardziej atrakcyjne. Inne badania pokazują, że zapach mężczyzny jest czynnikiem decydującym, czy jest on odpowiedni dla poznawanej kobiety.

Na koniec pytanie, które zadają sobie miliony ludzi na całym świecie. Czy istnieje prawdziwa miłość? Tak, istnieje, ale każdy sam musi ją odnaleźć, przyjąć do serca oraz nie bać się zranienia i odrzucenia. Człowiek jest stworzony do tego, aby kochać drugą osobę, dawać jej bezpieczeństwo, ciepło, być za nią odpowiedzialnym. Prawdziwa miłość przetrzyma trudności i będzie trwała aż do śmierci, bo nic jej nie pokona. Takiej miłości życzę Wam wszystkim.

---

Autor:

twojam

Kobieta o Podrywie

 

 

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Zaufanie w związku


Jednym z podstawowych warunków decydujących o trwałości i najwyższej jakości związku uczuciowego jest zaufanie.
Budowanie relacji opartych na zaufaniu wymaga pewnego czasu, wypełnionego różnego rodzaju zdarzeniami i przeżyciami, bo własnie dzięki temu ma szansę zrodzić się więź emocjonalna. Jeśli wzajemnym zachowaniom towarzyszy przekonanie o najlepszych intencjach, powstaje również poczucie, że można na sobie wzajemnie polegać.

Dobrze jest zdawać sobie sprawę, że tylko nieprzymuszona, własna wola, kierująca naszym zachowaniem i postępowaniem ma prawdziwą wartość.
W tym kontekście trzeba pamiętać, aby w związku w sposób naturalny i spontaniczny, a więc z głębi duszy były obecne:

szczerość -> wyrażanie tego, co się myśli i czuje w sposób zgodny z rzeczywistością, oraz postępowanie zgodnie z tym, co się wyraża,

lojalność -> wierność wobec siebie osób połączonych wzajemnymi relacjami i obdarzonych zaufaniem, także rozumiana jako uczciwość w kontaktach międzyludzkich,

empatia -> zdolność odczuwania stanów psychicznych innej osóby, umiejętność przyjęcia sposobu myślenia oraz spojrzenia z jej perspektywy na rzeczywistość,

gotowość do zaspokajania oczekiwań partnera -> pragnienie do współdziałania oraz pragnienie uszczęśliwiania partnera.

To właśnie obecność tych elementów w codziennym życiu tworzy duchową bliskość związku. Dzięki niej nie ma miejsca na niepewność, podejrzenia, ani żadne wątpliwości.
Ufanie sobie powoduje, że bycie razem "na dobre i na złe" jest łatwe i satysfakcjonujące. Kiedy przychodzą trudniejsze chwile lub pojawiają się problemy zewnętrzne, dzięki wzajemnemu zaufaniu i oddaniu partnerzy zawsze staja po tej samej stronie. W naturalny sposób czerpią siłę z faktu, że nigdy wcześniej nie zawiedli się. Taka postawa jeszcze mocniej cementuje związek i daje poczucie szczęścia.
Czyż nie o to chodzi w miłości?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Wybór sukni ślubnej

Autorem artykułu jest Aleksandra Glabas

Ślub to wydarzenie w życiu każdej kobiety, o którym myśli i marzy całe życie. Niejedno spotkanie w damskim gronie kończy się wymyślaniem idealnej na tę okazję sukni, która miałaby zwracać na nas uwagę wszystkich zebranych gości.

Jednak gdy nasze marzenia stają się rzeczywistością, dochodzimy do wniosku, że przymierzanie kolejnych fasonów sukni ślubnych to najprzyjemniejsze uczucie na świecie, ale z pewnością i najbardziej stresujące. Aby zmniejszyć stan napięcia i gorączki przedweselnych przygotowań, najlepiej stosować się do kilku podstawowych zasad i działać zgodnie z wcześniej ustalonym planem.

Przeanalizuj swój budżet

Bardzo ważne jest, aby poszukiwania idealnej sukni ślubnej zacząć odpowiednio wcześnie. Po pierwsze dlatego, że obecnie jest ich tak duży wybór, że potrzeba będzie wielu godzin namysłu, aby wybrać tę, która w największym stopniu odpowiada naszym gustom. Po drugie zaś przygotowanie dobrze pasującej sukni jest długotrwałą sprawą — może trwać nawet do sześciu miesięcy. Po dokładnej analizie kosztów, jakie jesteśmy w stanie przeznaczyć na naszą kreację, należy zdecydować się na wybór sukni, jakie oferuje nam salon sukien ślubnych, wypożyczalnia lub co może zaproponować nam prywatna krawcowa. O ile dwie ostatnie opcje są zdecydowanie tańsze od zakupu nowej sukni ślubnej, o tyle istnieje większe ryzyko niezadowolenia z efektu końcowego w przypadku sukni szytej na zamówienie bądź dodatkowa dawka stresu związanego z ostrożnością względem sukni wypożyczonej z komisu.

Kolorystyka

Mimo że tak naprawdę wybór poszczególnych kolorów sukni ślubnych jest dość ograniczony, to i tak powinniśmy zwrócić na niego uwagę. W zależności od koloru naszej cery mamy do wyboru suknie ślubne o barwie czystej bieli, beżu lub ecru. Ekspedientki w salonie z pewnością, dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu, będą umiały doradzić nam kolorystykę odpowiednią dla naszej skóry.

Kto pomoże?

Przymierzając kolejne fasony sukni ślubnych, łatwo się zagubić i mieć problem z obiektywną oceną swojego wyglądu. Na zakupy warto wygospodarować sobie więcej czasu, żeby podejść do tego na spokojnie i zabrać ze sobą mamę albo przyjaciółkę. Bliskie osoby, znając nasze niedoskonałości, będą wiedziały, w jaki sposób najlepiej je zatuszować. Również ekspedientki, pracujące w poszczególnych salonach, są przygotowane do tego, aby służyć cenną radą i wskazówkami dla przyszłych panien młodych. Nie sugerujmy się jednak wyłącznie wyglądem wybranej kreacji, ponieważ suknie ślubne muszą być dodatkowo wygodne, abyśmy mogły swobodnie i bezstresowo bawić się ze swoimi gośćmi do białego rana.

---

Suknie ślubne

Salon sukien ślubnych

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)